• Alle ansatte har gyldige ID KORT
  • Rent, tørt bygg-håndboken fra Rådgivende ingeniørers forening
  • Byggmatter, sperrebånd, fotposer, hygiene service etc.
  • Gjennomgang av FDV dokumentasjon er svært viktig for oss for et vellykket byggrenhold. Ivaretar og sikrer byggets gode material kvaliteter.
  • Fremdriftsplaner om byggrenhold tilpasses og settes opp sammen med involverte aktører
  • Er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
  • Oppfyller kravene til vernetjenesten
  • Skriftlige arbeidsavtaler i tråd med arbeidsmiljølovens krav
  • Oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter
  • Ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade