Vindusvask

Opp til 24 meter med en teleskop og rent vann løsning – uten lift

 • Vann renses gjennom spesial filtre
 • Ikke bruk av kjemi – derfor ingen dryppskader fra vinduspuss middel
 • Ingen skjolder

Fasadevask

 • Mobilt høytrykks anlegg (varmtvannsbrenner)
 • Betong & steinrensing
 • Fjerning av tagging
 • Antigrafitti
 • Handlevogn rengjøring
 • Bilvaskehaller

Gjennomføring

 • Utføres med moderne og effektive maskiner
 • Miljøvennlige og skånsomme metoder

Vurderinger av metode utføres etter forsiktighetsprinsippet

Vårt personnel er opplært til å vurdere følgende:

 • Vurdering av trykk fra 20 – 200 BAR
 • Spredning av vann
 • Valg av dyser for spredning
 • Avstand til materiale
 • Hardheten på fug
 • Temperatur på underlag
 • Behov for forvanning og valg av dyser
 • Sensitive materialer og av historisk verdi

Avdekking av kritiske punkter:

 • Tilslutning til vinduer
 • Oppbygning av fasadeplater (kassetter/panel)
 • Samtale med arkitekt, konservator

Vår kunnskap og vurdering av ovnefornevnte punkter gjør at vi alltids prøver å unngå bruk av kjemiske midler  –  dette for å unngå å endre materialets uttrykk.

Svært ofte benyttes det sterk kjemi som kan skape skygge effekter eller skjolder. Har dette skjedd kan vi mange steder fjerne helt eller redusere såkalte skyggeffekter .

Før

Etter

Under utførelse

Fjerning av tagging & anti graffiti beskyttelse

 • Bruk av spesialprodukter for ulike materialer
 • Anerkjente produkter
 • Fokus på miljø

Rensing av betongstein – impregnering med selvrensende produkter

Sertifisert for å utføre impregnering med selvrensende produkter og fra Europas markedsledende produsent