• Kunnskap & interesse for fine & blanke gulv
  • Vedlikeholdssystem
  • Fokus på miljø ved valg av produkter.  Ved polish brukes det produkter som tilfredsstiller krav til sklisikkerhet testet etter den internasjonale standarden ASTM 2047